Thiết bị đo điện

Ampe kìm 2002PA

2,497,000₫

Ampe kìm 2007A

1,224,000₫

Ampe kìm 2009R

4,712,000₫

Ampe kìm 2017

1,212,000₫

Ampe kìm 2033

2,961,000₫

Ampe kìm 2040

2,215,000₫

Ampe kìm 2055

3,133,000₫

Ampe kìm 2200

1,016,000₫

Ampe kìm 2431

5,178,000₫

Ampe kìm 2432

7,099,000₫

Ampe kìm 2433

5,728,000₫
- 35%
Biến dòng thứ tự không ZCT Mikro
- 36%
Điện kế 3 giá MK10A

Điện kế 3 giá MK10A

6,750,000₫ 10,500,000₫
- 36%
Điện kế 3 giá MK10E

Điện kế 3 giá MK10E

9,250,000₫ 14,500,000₫
- 40%
Điện kế 3 giá MK6N

Điện kế 3 giá MK6N

9,850,000₫ 16,500,000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: