Relay Mikro

- 35%
Biến dòng thứ tự không ZCT Mikro
- 35%
Đồng hồ đa năng Mikro DPM380-415AD

Đồng hồ đa năng Mikro DPM380-415AD

3,269,500₫ 5,030,000₫
- 35%
Đồng hồ DM38-240A

Đồng hồ DM38-240A

3,074,500₫ 4,730,000₫
- 35%
Đồng hồ DPM680-415AD

Đồng hồ DPM680-415AD

7,150,000₫ 11,000,000₫
- 35%
Relay bảo vệ áp MU250-415V

Relay bảo vệ áp MU250-415V

1,761,500₫ 2,710,000₫
- 35%
Relay bảo vệ áp MX200A-380V

Relay bảo vệ áp MX200A-380V

871,000₫ 1,340,000₫
- 35%
Relay bảo vệ pha MX100-400V

Relay bảo vệ pha MX100-400V

611,000₫ 940,000₫
- 35%
Rờ le chạm đất MK231A-240A / NX231-240A
- 35%
Rờ le chạm đất NX201A-240A

Rờ le chạm đất NX201A-240A

1,371,500₫ 2,110,000₫
- 35%
Rờ le chạm đất NX202A-240A

Rờ le chạm đất NX202A-240A

1,859,000₫ 2,860,000₫
- 35%
Rờ le công suất ngược RPR 415

Rờ le công suất ngược RPR 415

3,861,000₫ 5,940,000₫
- 35%
Rờ le dòng rò DIN300-240A

Rờ le dòng rò DIN300-240A

1,254,500₫ 1,930,000₫
- 35%
Rờ le dòng rò DIN310-240A

Rờ le dòng rò DIN310-240A

1,755,000₫ 2,700,000₫
- 35%
Rờ le dòng rò DIN330-240A

Rờ le dòng rò DIN330-240A

3,328,000₫ 5,120,000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: