Tin tức

Thiết bị điện Ấn Độ hiệu VS - sản phẩm ATS

Thiết bị điện Ấn Độ hiệu VS - sản phẩm ATS
 Liên lạc: 0979 010101


V12S1-4P125M7ATS 4X125A, Motorized voltage 230VAC23,994,000
V12S1-4P160M7ATS 4X160A, Motorized voltage 230VAC23,994,000
V12S1-4P200M7ATS 4X200A, Motorized voltage 230VAC27,360,000
V12S1-4P250M7ATS 4X250A, Motorized voltage 230VAC30,578,000
V12S1-4P315M7ATS 4X315A, Motorized voltage 230VAC33,005,000
V12S1-4P400M7ATS 4X400A, Motorized voltage 230VAC48,960,000
V12S1-4P630M7ATS 4X630A, Motorized voltage 230VAC54,540,000
V12S1-4P800M7ATS 4X800A, Motorized voltage 230VAC61,020,000
V12S1-4P1000M7ATS 4X1000A, Motorized voltage 230VAC71,610,000
V12S1-4P1250M7ATS 4X1250A, Motorized voltage 230VAC99,000,000
V12S1-4P1600M7ATS 4X1600A, Motorized voltage 230VAC103,680,000
V12S1-4P2000M7ATS 4X2000A, Motorized voltage 230VAC153,540,000
V12S1-C1AST Controller, type C110,418,000
popup

Số lượng:

Tổng tiền: