Tin tức

Thiết bị điện Ấn Độ hiệu VS - sản phẩm Contactor

Thiết bị điện Ấn Độ hiệu VS - sản phẩm Contactor 2P, 3P và contactor cho tụ bù
 Liên lạc: 0979 010101
Bảng giả sản phẩm:

V1C-AC2D2011MU3220Contactor 2P-32A, Coil 24VAC, 1NO1NC338,000
V1C-TC1D0910M7259Contactor 4KW, coil 220VAC, 1NO244,800
V1C-TC1D1210M72512Contactor 5.5KW, coil 220VAC, 1NO254,400
V1C-TC1D1810M73218Contactor 9KW, coil 220VAC, 1NO385,950
V1C-TC1D2510M73222Contactor 11KW, coil 220VAC, 1NO524,700
V1C-TC1D3210M75032Contactor 15KW, coil 220VAC, 1NO697,500
V1C-TC1D3810M75038Contactor 18.5KW, coil 220VAC, 1NO1,116,300
V1C-TC1D4011M76040Contactor 22KW, coil 220VAC, 1NO+1NC1,155,400
V1C-TC1D5011M78050Contactor 25KW, coil 220VAC, 1NO+1NC1,325,000
V1C-TC1D6511M78065Contactor 37KW, coil 220VAC, 1NO+1NC1,462,600
V1C-TC1D8011M712580Contactor 45KW, coil 220VAC, 1NO+1NC1,903,000
V1C-LC1FDP115AM7200115Contactor 59KW, coil 220VAC, 1NO3,105,000
V1C-LC1FDP150AM7250150Contactor 80KW, coil 220VAC, 1NO3,356,200
V1C-LC1FDP225AM7315225Contactor 110KW, coil 220VAC, 1NO4,231,500
V1C-LC1FDP300AM7350265Contactor 150KW, coil 220VAC, 1NO6,958,000
     
V2C-TR2D09302  Overload relay (0.16 - 0.25)A for contactor 9A230,300
V2C-TR2D09305  Overload relay (0.63 - 1.00)A for contactor 9A230,300
V2C-TR2D09306  Overload relay (1.00 - 1.60)A for contactor 9A230,300
V2C-TR2D093X6  Overload relay (1.25 - 2.00)A for contactor 9A230,300
V2C-TR2D09307  Overload relay (1.60 - 2.50)A for contactor 9A230,300
V2C-TR2D09308  Overload relay (2.50 - 4.00)A for contactor 9A230,300
V2C-TR2D09310  Overload relay (4.00 - 6.00)A for contactor 9A230,300
V2C-TR2D09312  Overload relay (5.50 - 8.00)A for contactor 9A230,300
V2C-TR2D09314  Overload relay (7.00 - 10.0)A for contactor 9A230,300
V2C-TR2D12316  Overload relay (9.00 - 13.0)A for contactor 12A259,700
V2C-TR2D12316X  Overload relay (9.00 - 14.0)A for contactor 12A259,700
V2C-TR2D18321   Overload relay (12.0 - 18.0)A for contactor 18A259,700
V2C-TR2D18321X  Overload relay (14.0 - 22.0)A for contactor 18A272,950
V2C-TR2D25322  Overload relay (17.0 - 25.0)A for contactor 25A262,350
V2C-TR2D32353  Overload relay (23.0 - 32.0)A for contactor 32A262,350
V2C-TR2D32355  Overload relay (28.0 - 36.0)A for contactor 32A262,350
V2C-TR2D40353  Overload relay (23.0 - 32.0)A for contactor 40A308,000
V2C-TR2D40355  Overload relay (30.0 - 40.0)A for contactor 40A308,000
V2C-TR2D65357  Overload relay (37.0 - 50.0)A for contactor 50A565,800
V2C-TR2D65359  Overload relay (48.0 - 65.0)A for contactor 65A602,700
V2C-TR2D80363  Overload relay (63.0 - 80.0)A for contactor 80A817,800

Contactor cho tụ bù:


V3C-TC1D10K11M7Capacitor Contactor 3P-10KVAR, Coil 220VAC, 1NO1NC 436,000
V3C-TC1D12K11M7Capacitor Contactor 3P-12.5KVAR, Coil 220VAC, 1NO1NC 460,000
V3C-TC1D16K11M7Capacitor Contactor 3P-16.7KVAR, Coil 220VAC, 1NO1NC 513,000
V3C-TC1D20K11M7Capacitor Contactor 3P-20KVAR, Coil 220VAC, 1NO1NC 615,000
V3C-TC1D25K11M7Capacitor Contactor 3P-25KVAR, Coil 220VAC, 1NO1NC 667,000
V3C-TC1D40K12M7Capacitor Contactor 3P-40KVAR, Coil 220VAC, 1NO2NC 1,590,000
V3C-TC1D50K12M7Capacitor Contactor 3P-50KVAR, Coil 220VAC, 1NO2NC 1,615,000
V3C-TC1D60K12M7Capacitor Contactor 3P-60KVAR, Coil 220VAC, 1NO2NC 1,744,000
V3C-TC1D75K12M7Capacitor Contactor 3P-75KVAR, Coil 220VAC, 1NO2NC 2,359,000
popup

Số lượng:

Tổng tiền: