Tin tức

Thiết bị điện Ấn Độ hiệu VS - sản phẩm MCB, MCCB, RCCB

Thiết bị điện Ấn Độ hiệu VS - sản phẩm MCB, MCCB, RCCB
 Liên lạc: 0979 010101

Bảng giả sản phẩm MCCB:Order code
Mã hàng
Description
Mô tả
Price List
Giá (VNĐ)
V2S15B2-3P15TM1MCCB-3P-16A, 18KA643,500
V2S15B2-3P20TM1MCCB-3P-20A, 18KA643,500
V2S15B2-3P30TM1MCCB-3P-30A, 18KA643,500
V2S15B2-3P40TM1MCCB-3P-40A, 18KA643,500
V2S15B2-3P50TM1MCCB-3P-50A, 18KA643,500
V2S110N1-3P20TM1MCCB-3P-20A, 22KA747,450
V2S110N1-3P30TM1MCCB-3P-30A, 22KA747,450
V2S110N1-3P40TM1MCCB-3P-40A, 22KA747,450
V2S110N1-3P50TM1MCCB-3P-50A, 22KA747,450
V2S110N1-3P60TM1MCCB-3P-60A, 22KA747,450
V2S110N1-3P75TM1MCCB-3P-75A, 22KA851,400
V2S110N1-3P100TM1MCCB-3P-100A, 22KA851,400
V2S125N2-3P100TM1MCCB-3P-100A, 30KA1,722,000
V2S125N2-3P125TM1MCCB-3P-125A, 30KA1,722,000
V2S125N2-3P150TM1MCCB-3P-150A, 30KA1,722,000
V2S125N2-3P200TM1MCCB-3P-200A, 30KA1,722,000
V2S125N2-3P250TM1MCCB-3P-250A, 30KA1,722,000
V2S140N2-3P250TM1MCCB-3P-250A, 42KA4,715,000
V2S140N2-3P300TM1MCCB-3P-300A, 42KA4,715,000
V2S140N2-3P400TM1MCCB-3P-400A, 42KA4,715,000
V2S180S1-3P500TM1MCCB-3P-500A, 45KA8,217,000
V2S180S1-3P630TM1MCCB-3P-630A, 45KA8,217,000
V2S180S1-3P800TM1MCCB-3P-800A, 45KA9,256,500
V2S112M1-3P50TM1MCCB-3P-50A, 50KA1,872,500
V2S112M1-3P60TM1MCCB-3P-60A, 50KA1,872,500
V2S112M1-3P75TM1MCCB-3P-75A, 50KA1,872,500
V2S112M1-3P100TM1MCCB-3P-100A, 50KA1,872,500
V2S125M1-3P175TM1MCCB-3P-150A, 50KA3,900,000
V2S125M1-3P200TM1MCCB-3P-200A, 50KA3,900,000
V2S125M1-3P255TM1MCCB-3P-250A, 50KA3,100,000
V2S140M1-3P300TM1MCCB-3P-320A, 50KA5,472,000
V2S140M1-3P400TM1MCCB-3P-400A, 50KA6,840,000
V2S140H1-3P250TM1MCCB-3P-250A, 65KA6,215,000
V2S140H1-3P300TM1MCCB-3P-300A, 65KA6,215,000
V2S140H1-3P400TM2MCCB-3P-400A, 65KA6,215,000
V2S180H1-3P500TM1MCCB-3P-500A, 65KA10,494,000
V2S180H1-3P630TM1MCCB-3P-630A, 65KA10,494,000
V2S180H1-3P800TM1MCCB-3P-800A, 65KA11,880,000
V2S1100H1-3P1000TM1MCCB-3P-1000A, 65KA23,625,000
V2S1125H1-3P1200TM1MCCB-3P-1200A, 65KA24,800,000

Bảng giả sản phẩm MCB:


V5S163N-1P06CMCB-1P-6A, 6KA type C63,650
V5S163N-1P10CMCB-1P-10A, 6KA type C63,650
V5S163N-1P16CMCB-1P-16A, 6KA type C63,650
V5S163N-1P20CMCB-1P-20A, 6KA type C63,650
V5S163N-1P25CMCB-1P-25A, 6KA type C63,650
V5S163N-1P32CMCB-1P-32A, 6KA type C63,650
V5S163N-1P40CMCB-1P-40A, 6KA type C63,650
V5S163N-1P50CMCB-1P-50A, 6KA type C67,200
V5S163N-1P63CMCB-1P-63A, 6KA type C69,300
V5S163N-2P06CMCB-2P-6A, 6KA type C138,700
V5S163N-2P10CMCB-2P-10A, 6KA type C138,700
V5S163N-2P16CMCB-2P-16A, 6KA type C138,700
V5S163N-2P20CMCB-2P-20A, 6KA type C138,700
V5S163N-2P25CMCB-2P-25A, 6KA type C138,700
V5S163N-2P32CMCB-2P-32A, 6KA type C138,700
V5S163N-2P40CMCB-2P-40A, 6KA type C138,700
V5S163N-2P50CMCB-2P-50A, 6KA type C143,040
V5S163N-2P63CMCB-2P-63A, 6KA type C147,510
V5S163N-3P06CMCB-3P-6A, 6KA type C220,400
V5S163N-3P10CMCB-3P-10A, 6KA type C220,400
V5S163N-3P16CMCB-3P-16A, 6KA type C220,400
V5S163N-3P20CMCB-3P-20A, 6KA type C220,400
V5S163N-3P25CMCB-3P-25A, 6KA type C220,400
V5S163N-3P32CMCB-3P-32A, 6KA type C220,400
V5S163N-3P40CMCB-3P-40A, 6KA type C220,400
V5S163N-3P50CMCB-3P-50A, 6KA type C225,150
V5S163N-3P63CMCB-3P-63A, 6KA type C225,150
V5S163N-4P06CMCB-4P-6A, 6KA type C361,000
V5S163N-4P10CMCB-4P-10A, 6KA type C361,000
V5S163N-4P16CMCB-4P-16A, 6KA type C361,000
V5S163N-4P20CMCB-4P-20A, 6KA type C361,000
V5S163N-4P25CMCB-4P-25A, 6KA type C361,000
V5S163N-4P32CMCB-4P-32A, 6KA type C361,000
V5S163N-4P40CMCB-4P-40A, 6KA type C361,000
V5S163N-4P50CMCB-4P-50A, 6KA type C399,000
V5S163N-4P63CMCB-4P-63A, 6KA type C399,000
V5S163N-2P06DCMCB-2P 6A, 6KA, DC146,328
V5S163N-2P10DCMCB-2P 10A, 6KA, DC146,328
V5S163N-AX5220ACAuxiliary contact for MCB 6KA95,575

Bảng giả sản phẩm RCCB:


Model
Mã hàng
Description
Mô tả
Price List
Giá (VNĐ)
V7S163-2P2503RCCB-2P-40A, 30mA 567,000
V7S163-2P4003RCCB-2P-40A, 30mA 567,000
V7S163-2P6303RCCB-2P-63A, 30mA 567,000
V7S163-2P2510RCCB-2P-40A, 100mA 567,000
V7S163-2P4010RCCB-2P-40A, 100mA 567,000
V7S163-2P6310RCCB-2P-63A, 100mA 567,000
V7S163-2P2530RCCB-2P-40A, 300mA 567,000
V7S163-2P4030RCCB-2P-40A, 300mA 567,000
V7S163-2P6330RCCB-2P-63A, 300mA 567,000
   
V7S163-4P2503RCCB-4P-40A, 30mA 710,000
V7S163-4P4003RCCB-4P-40A, 30mA 710,000
V7S163-4P6303RCCB-4P-63A, 30mA 710,000
V7S163-4P2510RCCB-4P-40A, 100mA 710,000
V7S163-4P4010RCCB-4P-40A, 100mA 710,000
V7S163-4P6310RCCB-4P-63A, 100mA 710,000
V7S163-4P2530RCCB-4P-40A, 300mA 710,000
V7S163-4P4030RCCB-4P-40A, 300mA 710,000
V7S163-4P6330RCCB-4P-63A, 300mA 710,000
popup

Số lượng:

Tổng tiền: