Tin tức

Thiết bị điện Ấn Độ VS - sản phẩm ACB

Thiết bị điện Ấn Độ, nhãn hiệu VS, nhập khẩu Ấn Độ

ACB Fixed, phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: 4NO+4NC điểm phụ, Khung bao ACB trên cửa tủ, Miếng khóa cho nút nhấn on/off, bộ đếm số lần đóng mở cho ACB từ 4000A trở lên / 4NO+4NC Aux. contact, Door sealing frame, Pad-lock arrangement for on/off button, operation counter for ACB 4000A & above rating).

ACB Drawout, phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm : công tắc cảnh báo lổi chung, 4NO+4NC điểm phụ, màn shập an toàn thông minh, tay quay, khung bao ACB trên cửa tủ, Miếng khóa cho nút nhấn on/off, thiết bị chống lắp lẫn lộn ACB, màn chống hồ quang cho ACB frame 1N,2S,3H. Bộ đếm số lần đóng mở cho ACB từ 4000A trở lên/ 4NO+4NC Aux. contact, Smart-racking shutter, safety shutter assembly, Racking Handle, Door sealing frame, Pad-lock arrangement for on/off button, Racking error preventer, Arc shield (for ACB frame 1N, 2S, 3H), operation counter for ACB 4000A & above rating).Bảng giá sản phẩm ACB  Liên lạc: 0979 010101

Picture
Hình ảnh
Order code
Mã hàng
Description
Mô tả
Price List
Giá (VNĐ)
ACB Fixed 3P
 V1S11N-3P08FMTX10ACB-3P-800A, Icu=50KA, Icw=50KA/1s, Fixed48,510,000
 V1S11N-3P10FMTX10ACB-3P-1000A, Icu=50KA, Icw=50KA/1s, Fixed50,490,000

 
V1S11N-3P12FMTX10ACB-3P-1250A, Icu=50KA, Icw=50KA/1s, Fixed49,500,000
 V1S11N-3P16FMTX10ACB-3P-1600A, Icu=505KA, Icw=50KA/1s, Fixed51,480,000
 V1S11S-3P08FMTX10ACB-3P-800A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s, Fixed54,880,000
 V1S11S-3P10FMTX10ACB-3P-1000A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s, Fixed55,440,000
 V1S11S-3P12FMTX10ACB-3P-1250A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s Fixed51,000,000
 V1S11S-3P16FMTX10ACB-3P-1600A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s Fixed51,480,000
 V1S12S-3P20FMTX10ACB-3P-2000A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s, Fixed62,370,000
 V1S12S-3P20FMTX10ACB-3P-2500A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s, Fixed79,200,000
 V1S12S-3P32FMTX10ACB-3P-3200A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s, Fixed90,090,000
V1S12H-3P25FMTX10ACB-3P-2000A, Icu=80KA, Icw=80KA/1s, Fixed62,370,000
V1S12H-3P25FMTX10ACB-3P-2500A, Icu=80KA, Icw=80KA/1s, Fixed79,200,000
V1S12H-3P32FMTX10ACB-3P-3200A, Icu=80KA, Icw=80KA/1s, Fixed90,090,000
V1S13H-3P40FMTX10ACB-3P-4000A, Icu=80KA, Icw=80KA/1s, Fixed153,450,000
V1S13H-3P50FMTX10ACB-3P-5000A, Icu=80KA, Icw=80KA/1s, Fixed214,500,000
V1S13H-3P63FMTX10ACB-3P-6300A, Icu=80KA, Icw=80KA/1s, Fixed297,000,000
V1S13V-3P40FMTX10ACB-3P-4000A, Icu=100KA, Icw=100KA/1s, Fixed164,800,000
V1S13V-3P50FMTX10ACB-3P-5000A, Icu=100KA, Icw=100KA/1s, Fixed239,250,000
V1S13V-3P63FMTX10ACB-3P-6300A, Icu=100KA, Icw=100KA/1s, Fixed302,400,000
ACB Fixed 4P
 V1S11N-4P08FMTX10ACB-4P-800A, Icu=50KA, Icw=50KA/1s, Fixed57,240,000
 V1S11N-4P10FMTX10ACB-4P-1000A, Icu=50KA, Icw=50KA/1s, Fixed58,240,000
 V1S11N-4P12FMTX10ACB-4P-1250A, Icu=50KA, Icw=50KA/1s, Fixed59,895,000
 V1S11N-4P16FMTX10ACB-4P-1600A, Icu=50KA, Icw=50KA/1s, Fixed62,830,000

 
V1S11S-4P08FMTX10ACB-4P-800A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s, Fixed64,800,000
 V1S11S-4P10FMTX10ACB-4P-1000A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s, Fixed67,200,000
 V1S11S-4P12FMTX10ACB-4P-1250A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s, Fixed72,600,000
 V1S11S-4P16FMTX10ACB-4P-1600A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s, Fixed73,200,000
 V1S12S-4P20FMTX10ACB-4P-2000A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s, Fixed75,705,000
 V1S12S-4P25FMTX10ACB-4P-2500A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s, Fixed92,150,000
 V1S12S-4P32FMTX10ACB-4P-3200A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s, Fixed110,880,000
 V1S12H-4P20FMTX10ACB-4P-2000A, Icu=80KA, Icw=80KA/1s, Fixed78,645,000
 V1S12H-4P25FMTX10ACB-4P-2500A, Icu=80KA, Icw=80KA/1s, Fixed94,050,000
 V1S12H-4P32FMTX10ACB-4P-3200A, Icu=80KA, Icw=80KA/1s, Fixed114,800,000
 V1S13H-4P40FMTX10ACB-4P-4000A, Icu=80KA, Icw=80KA/1s, Fixed182,280,000
 V1S13H-4P50FMTX10ACB-3P-5000A, Icu=80KA, Icw=80KA/1s, Fixed273,830,000
 V1S13H-4P63FMTX10ACB-4P-6300A, Icu=80KA, Icw=80KA/1s, Fixed374,500,000
 V1S13V-4P40FMTX10ACB-3P-4000A, Icu=100KA, Icw=100KA/1s, Fixed207,360,000
 V1S13V-4P50FMTX10ACB-3P-5000A, Icu=100KA, Icw=100KA/1s, Fixed285,650,000
 V1S13V-4P63FMTX10ACB-4P-6300A, Icu=100KA, Icw=100KA/1s, Fixed392,000,000
ACB Drawout 3P
 

V1S11N-3P08DMTX10ACB-3P-800A, Icu=50KA, Icw=50KA/1s, Drawout60,390,000
 V1S11N-3P10DMTX10ACB-3P-1000A, Icu=50KA, Icw=50KA/1s, Drawout61,380,000
 V1S11N-3P12DMTX10ACB-3P-1250A, Icu=50KA, Icw=50KA/1s, Drawout62,370,000
 V1S11N-3P16DMTX10ACB-3P-1600A, Icu=50A, Icw=50KA/1s, Drawout65,920,000
 V1S11S-3P08DMTX10ACB-3P-800A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s, Drawout70,150,000

 
V1S11S-3P10DMTX10ACB-3P-1000A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s, Drawout71,300,000
 V1S11S-3P12DMTX10ACB-3P-1250A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s, Drawout72,450,000
 V1S11S-3P16DMTX10ACB-3P-1600A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s, Drawout73,600,000
 V1S12S-3P20DMTX10ACB-3P-2000A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s, Drawout76,960,000
 V1S12S-3P25DMTX10ACB-3P-2500A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s, Drawout92,070,000
 V1S12S-3P32DMTX10ACB-3P-3200A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s, Drawout109,760,000
 V1S12H-3P20DMTX10ACB-3P-2000A, Icu=80KA, Icw=80KA/1s, Drawout88,800,000
 V1S12H-3P25DMTX10ACB-3P-2500A, Icu=80KA, Icw=80KA/1s, Drawout96,720,000
 V1S13V-3P25DMTX10ACB-3P-2500A, Icu=100KA, Icw=100KA/1s, Drawout146,010,000
 V1S12H-3P32DMTX10ACB-3P-3200A, Icu=80KA, Icw=80KA/1s, Drawout115,360,000
 V1S13H-3P40DMTX10ACB-3P-4000A, Icu=80KA, Icw=80KA/1s, Drawout175,100,000
 V1S13H-3P50DMTX10ACB-3P-5000A, Icu=80KA, Icw=80KA/1s, Drawout285,000,000
 V1S13V-3P32DMTX10ACB-3P-3200A, Icu=100KA, Icw=100KA/1s, Drawout146,010,000
 V1S13V-3P40DMTX10ACB-3P-4000A, Icu=100KA, Icw=100KA/1s, Drawout207,200,000
 V1S13H-3P63DMTX10ACB-3P-6300A, Icu=80KA, Icw=80KA/1s, Drawout352,800,000
 V1S13V-3P50DMTX10ACB-3P-5000A, Icu=100KA, Icw=100KA/1s, Drawout304,000,000
 V1S13V-3P63DMTX10ACB-3P-6300A, Icu=100KA, Icw=100KA/1s, Drawout378,000,000
ACB Drawout 4P


V1S11N-4P08DMTX10ACB-4P-800A, Icu=50KA, Icw=50KA/1s, Drawout68,480,000
 V1S11N-4P10DMTX10ACB-4P-1000A, Icu=50KA, Icw=50KA/1s, Drawout71,690,000
 V1S11N-4P12DMTX10ACB-4P-1250A, Icu=50KA, Icw=50KA/1s, Drawout69,690,000
 V1S11N-4P16DMTX10ACB-4P-1600A, Icu=50KA, Icw=50KA/1s, Drawout71,400,000

 
V1S11S-4P08DMTX10ACB-4P-800A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s, Drawout76,800,000
 V1S11S-4P10DMTX10ACB-4P-1000A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s, Drawout79,060,000
 V1S11S-4P12DMTX10ACB-4P-1250A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s, Drawout79,350,000
 V1S11S-4P16DMTX10ACB-4P-1600A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s, Drawout84,000,000
 V1S12S-4P20MTX10ACB-4P-2000A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s, Drawout90,640,000
 V1S12S-4P25MTX10ACB-4P-2500A, Icu=65KA, Icw=65KA/1s, Drawout111,300,000
 V1S12H-4P32MTX10ACB-4P-3200A, Icu=65KA, Icw=665KA/1s, Drawout127,400,000
 V1S12H-4P20MTX10ACB-4P-2000A, Icu=80KA, Icw=80KA/1s, Drawout123,200,000
 V1S12H-4P25MTX10ACB-4P-2500A, Icu=80KA, Icw=80KA/1s, Drawout122,850,000
 V1S12H-4P32MTX10ACB-4P-3200A, Icu=80KA, Icw=80KA/1s, Drawout146,900,000
 V1S13H-4P40MTX10ACB-4P-4000A, Icu=80KA, Icw=80KA/1s, Drawout207,760,000
 V1S13H-4P50MTX10ACB-4P-5000A, Icu=80KA, Icw=80KA/1s, Drawout366,000,000
 V1S13H-4P63MTX10ACB-4P-6300A, Icu=80KA, Icw=80KA/1s, Drawout457,500,000
 V1S13v-4P40MTX10ACB-4P-4000A, Icu=100KA, Icw=100KA/1s, Drawout262,350,000
 V1S13V-4P50MTX10ACB-4P-5000A, Icu=100KA, Icw=100KA/1s, Drawout390,000,000
 V1S13V-4P63MTX10ACB-4P-6300A, Icu=100KA, Icw=100KA/1s, Drawout476,250,000

ACB Accessories

 
V1S1-EDC-ACDC110Electrical charging devices for ACB, control voltage 110VA/DC, 50/60HZ8,189,000
 V1S1-EDC-ACDC220Electrical charging devices for ACB, control voltage 220VA/DC, 50/60HZ8,189,000
 V1S1-EDC-ACDC230Electrical charging devices for ACB, control voltage 230/240VA/DC, 50/60HZ8,189,000
 V1S1-EDC-ACDC380Electrical charging devices for ACB, control voltage 380-415VA/DC, 50/60Hz8,189,000

 
V1S1-EDC-DC24Electrical charging devices for ACB, control voltage 24-30/DC8,189,000
 V1S1-EDC-DC48Electrical charging devices for ACB, control voltage 48-60/DC8,189,000
 V1S1-SR-ACDC110Shunt release for ACB, control voltage 110VAC//DC1,894,000
 V1S1-SR-AC230Shunt release for ACB, control voltage 50Hz 230-240VAC, 60HZ 220-240VAC1,894,000
 V1S1-SR-AC415Shunt release for ACB, control voltage 50Hz 415VAC, 60Hz 380-415VAC1,894,000
 V1S1-SR-DC24Shunt release for ACB, control voltage 24-30VDC1,894,000
 V1S1-SR-DC48Shunt release for ACB, control voltage 48-60VDC1,894,000
 V1S1-SR-DC125Shunt release for ACB, control voltage 125-127VDC1,894,000
 V1S1-SRW-AC230Shunt release for ACB, control voltage 230/240VAC, wide band 10%-130%2,303,000
 V1S1-SRW-AC415Shunt release for ACB, control voltage 415VAC, wide band 10%-130%2,303,000
 V1S1-UR0-AC110Under voltage release for ACB, control voltage 50Hz 110VAC/DC4,095,000
 V1S1-UR0-AC230Under voltage release for ACB, control voltage 50Hz 230VAC, 60Hz 220-240VAC4,095,000
 V1S1-UR0-AC415Under voltage release for ACB, control voltage 50Hz 380-415VAC4,095,000
 V1S1-UR0-DC24Under voltage release for ACB, control voltage 24-30VDC4,095,000
 V1S1-UR0-DC48Under voltage release for ACB, control voltage 48-60VDC4,095,000
 V1S1-UR5-AC110Under voltage release with delay for ACB, control voltage 50Hz 110VAC/DC4,913,000
 V1S1-UR5-AC230Under voltage release with delay for ACB, control voltage 50Hz 230VAC, 60Hz 220-240VAC4,913,000
 V1S1-UR5-AC415Under voltage release with delay for ACB, control voltage 50Hz 380-415VAC4,913,000
 V1S1-UR5-DC48Under voltage release with delay for ACB, control voltage 48VDC4,913,000
 V1S1-CR-ACDC110Closing release for ACB, control voltage 110VAC//DC1,535,000
 V1S1-CR-AC230Closing release for ACB, control voltage 50Hz 230-240VAC, 60HZ 220-240VAC1,791,000
 V1S1-CR-AC415Closing release for ACB, control voltage 50Hz 415VAC, 60Hz 380-415VAC1,791,000
 V1S1-CR-DC24Closing release for ACB, control voltage 24-30VDC1,791,000
 V1S1-CR-DC48Closing release for ACB, control voltage 48-60VDC1,791,000
 V1S1-CR-DC125Closing release for ACB, control voltage 125-127VDC1,791,000

 
V1S1-PCU-MTX10Protection & control unit LSI, MTX1.00
 V1S1-PCU-MTX1GProtection & control unit LSIG, MTX1G3,583,000
 V1S1-PCU-MTX15GProtection & control unit LSIG+AM, MTX1.5G7,677,000
 V1S1-PCU-MTX2.5GProtection & control unit LSING+AM, MTX2.5G20,473,000
 V1S1-PCU-MTX3.5ECProtection & control unit LSING+PM+COM, MTX3.5G35,827,000
 V1S1-PCU-MTX4.5Protection & control unit LSING+PM+COM, MTX4.5, touch screen76,772,000
 V1S1-DIDoor interlock for drawout ACB768,000
 V1S1-OCOperation counter for ACB934,000
 V1S1-EPIElectrical position indicator for drawout ACB747,000
 V1S1-MI-2IMechanical interlock for 2 ACB incomer1,843,000
 V1S1-MI-3IMechanical interlock for 3 ACB incomer3,327,000
 V1S1-MI-3IMechanical interlock for 3 ACB incomer3,327,000
 V1S1-MI-2ISMechanical interlock for 2 ACB incomer and 1 ACB standby3,327,000
 V1S1-MI-2ICMechanical interlock for 2 ACB incomer and 1 ACB coupler3,327,000
 V1S1-LOF-CLLocking for OFF button, castell lock409,000
 V1S1-LOF-RLLocking for OFF button, Ronisc lock409,000
 V1S1-LOF-KLLocking for OFF button, Kirk lock409,000
 V1S1-LOF-PLLocking for OFF button, Profalux lock409,000
 V1S1-LIP-CLLocking for isolated position, drawout ACB, castell lock512,000
 V1S1-LIP-RLLocking for isolated position, drawout ACB, Ronisc lock512,000
 V1S1-LIP-KLLocking for isolated position, drawout ACB, Kirk lock512,000
 V1S1-LIP-PLLocking for isolated position, drawout ACB, Profalux lock512,000
 V1S1-LAP-CLLocking for all position, drawout ACB, castell lock409,000
 V1S1-LAP-RLLocking for all position, drawout ACB, Ronisc lock409,000
 V1S1-LAP-KLLocking for all position, drawout ACB, Kirk lock409,000
 V1S1-LAP-PLLocking for all position, drawout ACB, Profalux lock409,000
 V1S1-MS-URMicro switch for under voltage release768,000
 V1S1-MS-SRMicro switch for Shunt release768,000
 V1S1-MS-CFIMicro switch for common fault indication768,000
 V1S1-MS-RTCMicro switch for ready to close indication947,000
 V1S1-NCTF1-2025Neutral CT for ACB frame 1, 2000A/ 2500A0
 V1S1-NCTF123-040608Neutral CT for ACB frame 1/2/3, 400A/ 630A/ 800A0
 V1S1-NCTF123-101216Neutral CT for ACB frame 1/2/3, 1000A/ 1250A/ 1600A0
 V1S1-NCTF23-20253240Neutral CT for ACB frame 2/3, 2000A/ 2500A/ 3200A/ 4000A0
 V1S1-NCTF3-5063Neutral CT for ACB frame 3, 5000A/ 6300A0

popup

Số lượng:

Tổng tiền: