Tin tức

Giờ cao điểm giá điện?

Giá điện kinh doanh, sản xuất được tính trong 3 mức : Giá điện giờ cao điểm, giá điện giờ thấp điểm và giá điện giờ bình thường.
1. Giờ cao điểm tính giá điện (giá cao) gồm:
a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy
- Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ);
- Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ).
b) Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm. 
2. Giờ bình thường:
a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy
- Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ và 30 phút);
- Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ và 30 phút);
- Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ).
b) Ngày Chủ nhật 
Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ). 
3. Giờ thấp điểm:
Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng ngày hôm sau (06 giờ).

Sản phẩm đồng hồ 3 giá EDMI có tính năng đo được điện năng tiêu thụ theo 3 giá như phân tích bên trên.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: