CÁP ĐIỆN CADIVI

Bảng giá cáp điện CADIVI áp dụng từ 1/12./2015

Tư vấn kỹ thuật
0927 230 230

Số hotline

0979 010101

Liên hệ mua hàng


- Sơn Tùng: 0974 475 748 
- Nguyễn Thiện: 0927 230 230 
- Cao Sen: 0917 241 420 
- Kim Liên: 0969 757 124 


  Dây điện lực hạ thế không vỏ, ruột đồng, cách điện PVC-CV-450/750 V
Giới thiệu     Đặc tính kỹ thuật     Bảng giá miền Nam & miền Trung     Bảng giá miền Bắc    

  Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC , vỏ PVC CVV – 0,6/1 KV
Giới thiệu     Đặc tính kỹ thuật     Bảng giá miền Nam & miền Trung     Bảng giá miền Bắc    

  Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC , vỏ PVC,giáp 2 lớp băng kim loại CVV/DTA – 0,6/1 kV
Giới thiệu     Đặc tính kỹ thuật     Bảng giá miền Nam & miền Trung     Bảng giá miền Bắc    

  Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp sợi kim loại, vỏ PVC - CVV/WA-0,6/1 kV
Giới thiệu     Đặc tính kỹ thuật    

  Dây điện lực hạ thế không vỏ, ruột đồng, cách điện XLPE - CX-0,6/1 kV
Giới thiệu     Đặc tính kỹ thuật    

  Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC CXV – 0,6/1 KV
Giới thiệu     Đặc tính kỹ thuật     Bảng giá miền Nam & miền Trung     Bảng giá miền Bắc    

  Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE ,giáp 2 lớp băng kim loại, vỏ PVC - CXV/DTA – 0,6/1 kV
Giới thiệu     Đặc tính kỹ thuật     Bảng giá miền Nam & miền Trung     Bảng giá miền Bắc    

  Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC,giáp bảo vệ 1 lớp kim loại CXV/WA – 0,6/1 KV
Giới thiệu     Đặc tính kỹ thuật    

  Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, Vỏ HDPE ( CXE-0,6/1 KV )
Giới thiệu     Đặc tính kỹ thuật    

  Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, Vỏ HDPE, giáp 2 lớp băng kim lọai ( CXE/DTA )
Giới thiệu     Đặc tính kỹ thuật    

  Cáp điện lực hạ thế 1- 4 lõi, lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, Vỏ HDPE, giáp bảo vệ 1 lớp sợi kim lọai ( CXE/WA – 0,6/1 KV)
Giới thiệu     Đặc tính kỹ thuật    
  Cáp Điện Lực Dẹt Hạ Thế 2 - 3 Lõi, Ruột Đồng, Cách Điện PVC Hoặc XLPE, Vỏ PVC Hoặc HDPE CVVf, CXVf, CXEf
Giới thiệu     Đặc tính kỹ thuật    

  Dây điện lực hạ thế AV
Giới thiệu     Đặc tính kỹ thuật     Bảng giá miền Nam & miền Trung     Bảng giá miền Bắc    

  Dây điện lực hạ thế AX
Giới thiệu     Đặc tính kỹ thuật     Bảng giá miền Nam & miền Trung     Bảng giá miền Bắc    
Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: