Tin tức

Phân loại phương pháp bù công suất phản kháng

Phân loại các phương pháp bù công suất phản kháng thường được dùng trong nhà máy, xí nghiệp

phan-loai-phuong-phap-bu-cong-suat-phan-khang-hinh-1
Phân loại bù công suất phản kháng theo cấp điện áp
Bù phía trung áp : thường sử dụng khi dụng lượng tù lớn hơn 2000Kvar
Bù phía hạ áp : thường dùng với dung lượng bù nhỏ hơn 2000kvar
Phân loại bù công suất phản kháng theo vị trí lắp tụ bù
Bù công suất phản kháng tập trung : thường dùng cho hệ thống có tải thay đổi liên tục, tải đa dạng
Bù công suất phản kháng theo nhóm : thường dùng cho trường hợp tải tập trung ổn định theo nhóm
Bù công suất phản kháng riêng lẻ cho từng thiết bị : thường dùng cho thiết bị có công suất trung bình, lớn, hoạt động mang tải ổn định
Phân loại bù công suất phản kháng theo cách đóng cắt tụ bù
Bù nền (bù tĩnh): bù trực tiếp, thường dùng bù trước 1 phần công suất phản kháng mà không xảy ra dư công suất phản kháng
Bù ứng động (tự động điều chỉnh hệ số công suất phản kháng): dùng cho hệ thống thay đổi, cần đáp ứng nhanh

popup

Số lượng:

Tổng tiền: