sản phẩm bán chạy nhất

Bộ chuyển nguồn ATS 4P 630A 60%
Bộ chuyển nguồn ATS 4P 630A
Bộ chuyển nguồn ATS 4P 630A

34,460,000₫

86,150,000₫

Bộ chuyển nguồn ATS 4P 630A

Bộ chuyển nguồn ATS 4P 63A 60%
Bộ chuyển nguồn ATS 4P 63A
Bộ chuyển nguồn ATS 4P 63A

6,860,000₫

17,150,000₫

Bộ chuyển nguồn ATS 4P 63A

Bộ chuyển nguồn ATS 4P 800A 60%
Bộ chuyển nguồn ATS 4P 800A
Bộ chuyển nguồn ATS 4P 800A

51,680,000₫

129,200,000₫

Bộ chuyển nguồn ATS 4P 800A

Biến tần, khởi động mềm Schneider

Biến tần ATV212 380V 0.75kW 1HP 40%
Biến tần ATV212 380V 0.75kW 1HP
Biến tần ATV212 380V 0.75kW 1HP

5,782,200₫

9,637,000₫

Biến tần ATV212 380V 0.75kW 1HP

Biến tần ATV212 380V 1.5kW 2HP 40%
Biến tần ATV212 380V 1.5kW 2HP
Biến tần ATV212 380V 1.5kW 2HP

6,694,800₫

11,158,000₫

Biến tần ATV212 380V 1.5kW 2HP

Biến tần ATV212 380V 11kW 15HP IP21 40%
Biến tần ATV212 380V 11kW 15HP IP21
Biến tần ATV212 380V 11kW 15HP IP21

12,139,200₫

20,232,000₫

Biến tần ATV212 380V 11kW 15HP IP21

Biến tần ATV212 380V 15kW 20HP IP21 40%
Biến tần ATV212 380V 15kW 20HP IP21
Biến tần ATV212 380V 15kW 20HP IP21

16,743,000₫

27,905,000₫

Biến tần ATV212 380V 15kW 20HP IP21

Biến tần ATV212 380V 2.2kW 3HP IP21 40%
Biến tần ATV212 380V 2.2kW 3HP IP21
Biến tần ATV212 380V 2.2kW 3HP IP21

7,731,000₫

12,885,000₫

Biến tần ATV212 380V 2.2kW 3HP IP21

Biến tần ATV212 380V 22kW 30HP IP21 40%
Biến tần ATV212 380V 22kW 30HP IP21
Biến tần ATV212 380V 22kW 30HP IP21

32,091,000₫

53,485,000₫

Biến tần ATV212 380V 22kW 30HP IP21

BỘ CHUYỂN NGUỒN ĐIỆN ATS, MTS

27,533,000₫

ATS 3P 1000A

ATS 3P 1000A Osemco 25%
ATS 3P 1000A Osemco
ATS 3P 1000A Osemco

23,775,000₫

31,700,000₫

ATS 3P 1000A Osemco

10,290,000₫

ATS 3P 100A

ATS 3P 100A Osemco (A) 25%
ATS 3P 100A Osemco (A)
ATS 3P 100A Osemco (A)

8,625,000₫

11,500,000₫

ATS 3P 100A Osemco (A)

ATS 3P 100A Osemco (B) 25%
ATS 3P 100A Osemco (B)
ATS 3P 100A Osemco (B)

9,075,000₫

12,100,000₫

ATS 3P 100A Osemco (B)

44,100,000₫

ATS 3P 1200A

ATS 3P 1200A Osemco 25%
ATS 3P 1200A Osemco
ATS 3P 1200A Osemco

33,225,000₫

44,300,000₫

ATS 3P 1200A Osemco

47,855,000₫

ATS 3P 1600A

ATS 3P 1600A Osemco 25%
ATS 3P 1600A Osemco
ATS 3P 1600A Osemco

35,100,000₫

46,800,000₫

ATS 3P 1600A Osemco

62,908,000₫

ATS 3P 2000A

ATS 3P 2000A Osemco 25%
ATS 3P 2000A Osemco
ATS 3P 2000A Osemco

51,975,000₫

69,300,000₫

ATS 3P 2000A Osemco

10,340,000₫

ATS 3P 200A

ATS 3P 200A Osemco (A) 25%
ATS 3P 200A Osemco (A)
ATS 3P 200A Osemco (A)

9,825,000₫

13,100,000₫

ATS 3P 200A Osemco (A)

ATS 3P 200A Osemco (B) 25%
ATS 3P 200A Osemco (B)
ATS 3P 200A Osemco (B)

10,275,000₫

13,700,000₫

ATS 3P 200A Osemco (B)

ATS 3P 2500A Osemco 25%
ATS 3P 2500A Osemco
ATS 3P 2500A Osemco

74,250,000₫

99,000,000₫

ATS 3P 2500A Osemco